Vyhledat:    
 
Historie Slovníky a převodní tabulky Ochranné UV filtry Novinky a zajímavosti Pobavení
 
 
 

Naši partneři:

Česká dermatovenerologická společnost
 


Chemotechnique Diagnostics
 


otevřít další okno s epitesty:

 

Vážení lékaři

Testovací hapteny Chemotechnique Patch Test Sets jsou na základě nového dokladu výrobce - EU Prohlášení o shodě s novým nařízením MDR, vydaného dne 20. září 2021, zdravotnickým prostředkem třídy I. Na základě tohoto Prohlášení byly zdravotnické prostředky u výrobce v říjnu a počátkem listopadu objednány. Výrobce objednávku potvrdil na termín dodání k 18. listopadu.
Avšak, jak se ukázalo, výrobce nesouhlasí s poskytováním svých zdravotnických prostředků v souladu s tímto svým EU Prohlášením o shodě a v souladu s nařízením MDR. Výrobce české distribuci neposlal své testovací vzorky určené k distribuci jako zdravotnický prostředek třídy I., jímž testovací hapteny v ČR ze zákona jsou, a zásilka byla proto obratem vrácena výrobci k opravě a opětovnému zaslání české distribuci. Ředitel výrobní společnosti, Bo Niklasson, poté prohlásil, že zásilku do legálního stavu neuvede a že výrobky české distribuci nedodá. Přitom ví, že testovací hapteny jsou v ČR neinvazivním chemickým zdravotnickým prostředkem třídy I. a nelze je na českém trhu distribuovat jako neregistrované léčivo a že mu v zasílání testovacích haptenových vzorků jako zdravotnického prostředku třídy I. do České republiky ze zákona nic nebrání.
Naše česká distribuce by se zde ráda testujícím lékařům omluvila, že z výše uvedeného důvodu již bohužel není v jejích silách jim výrobky tohoto výrobce dodávat. Hledáním alternativy k ICDRG testovacím haptenům Chemotechnique se nyní zabývá Česká dermatovenerologická společnost, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně v Praze.

DoC ZP 2021


 Zmocněný zástupce výrobce:
 RNDr. František Kratochvil, DrSc.
 Údolní 20
 602 00, Brno
 E-mail: epitesty@volny.cz
 
 Provoz firmy:
 Jiří Trnka, epitesty
 Příční 19
 602 00 Brno
 Tel. 732 209 715
 E-mail: epitesty@seznam.cz
 Č.ú.: 115-1770480287 / 0100

 

 
 


 

780028
 


 
Webmaster: (c) 2007 - 2021