Vyhledat:    
 
Historie Slovníky a převodní tabulky Ochranné UV filtry Novinky a zajímavosti Pobavení
 
 
 

Naši partneři:

Česká dermatovenerologická společnost
 
Chemotechnique Diagnostics
 


otevřít další okno s epitesty:

 

Vážení lékaři
Aktuality v menu informací pro lékaře referují o změnách ve výrobě a distribuci haptenů Chemotechnique Diagnostics. Nejnovější aktualita je ze 4. listopadu a týká se změn škály haptenů na rok 2020 a uzávěrky objednávek letošního roku plánované na pátek 29. 11. Využijte, prosím, tento důležitý termín naší uzávěrky!

Slovo úvodem
   Kůže je velmi důležitým imunitním orgánem. Předvídavé proto bylo již tušení prof. A. Trýba (1884-1960), 1. profesora na brněnské dermatovenerologické klinice, který často používal termín „místní imunita“. Samozřejmě od dob prof. J. Jadassohna (1863-1936), prof. B. Blocha (1878-1933), po nich prof. M. Sulzbergera (1895-1984), prof. A. Tzanka (1886-1954) byl znám pojem eczema contactum allergicum. Sada alergenů - detail Ono se však nejedná o pojem, ale o pojmenování nejčastějšího druhu ekzému (5-15% všech dermatóz) a typické onemocnění s přecitlivělostí pozdního typu na látky ze zevního prostředí. Opožděná hypersenzitivita - přecitlivělost je imunologická reakce a řadíme ji mezi alergické reakce IV. typu.
   Dnes se však upouští od používání názvu alergický kontaktní ekzém, nebo kontaktní ekzém, a dává se přednost obecnějšímu, a tudíž přesnějšímu, názvu dermatitis contacta, kontaktní dermatitida nebo kontaktní alergická dermatitida. Každý ekzém je totiž dermatitidou, ale ne každá dermatitida je ekzémem.
   Pod pojmem kontaktní alergie pozdního typu nebo jen zkráceně kontaktní alergie se skrývá řada zánětlivých, hypersenzitivních reakcí kůže na iritativní nebo alergogenní látky, tzv. iritanty nebo alergeny ze zevního prostředí. Výsledkem pak je kontaktní iritativní dermatitida nebo kontaktní alergická dermatitida a je velmi důležité tyto dvě dermatózy od sebe odlišit. Dermatitida z iritace v kategorii kožních zánětů ze zevních příčin tvoří okolo 75%.
   Ne náhodou jsem shora uvedl jména předních dermatologů. Chemotechnique Patch Test Kit Tito dermatologové, pionýři v oblasti diagnostiky kontaktní alergické dermatitidy, se totiž zasloužili o to, že dnes můžeme pomocí speciálních diagnostických epidermálních testů (tzv. Patch Tests) kožní alergii nejen odlišit od dermatitidy z iritace, ale odhalit i příčinu vzniku opožděné alergické reakce, což má pro nemocného neocenitelný význam. U kontaktní alergické dermatitidy platí téměř do písmene, že poznání alergenu a jeho odstranění je současně nejúčinnější léčbou. Zvláště pak u kožních chorob z povolání, tzv. kožních profesionálních dermatóz je nezbytné poznat kontaktní alergen, tj. látku - noxu, která alergickou kontaktní dermatitidu pomohla vyvolat. K tomu slouží kožní epidermální testy, vyšetření, nazývané epikutánní testování (Patch Testing). Aby bylo možné toto vyšetření provádět je třeba, aby lékař-dermatolog měl k dispozici epitesty, tj. speciálně připravené hapteny, kterými potvrdí nebo vyloučí alergickou kožní reakci u pacienta.
   V naší republice se začalo epikutánní testování provádět po 2. světové válce. Zasloužili se o to především prof. L. Jirásek (1916-1998), prof. G. Lejhanec (1907-1973), prof. V. Resl st. (1906-1986), Testovací náplasti na Slovensku pak prof. E. Hegyi (1917). Po nich pak řada dalších potvrdila důležitost a nezbytnost tohoto vyšetření a dnes patří epikutánní testování k základnímu dermatologickému vyšetření u každého podezření na kontaktní alergickou dermatitidu, které by měl provádět každý specialista dermatovenerolog.
   K tomu, aby mohl dermatolog úspěšně interpretovat výsledek epitestů, a hlavně, aby jeho diagnostický závěr měl obecnou validitu nejen v ČR ale v rámci celé Evropy, je nutné, aby měl k dispozici jednotnou, standardní a dostatečně početnou škálu testovacích haptenů. Prof. Poul Bonevie byl první, kdo v roce 1938 navrhl sadu testovacích látek pro rutinní epikutánní vyšetření. V r. 1962 byla navržena první evropská standardní sada testů a od roku 1967 se o standardizaci stará mezinárodní sdružení předních dermatologů zabývajících se detailně touto problematikou, tzv. International Contact Dermatitis Research Group (ICDRG). Pracovištěm a výrobcem těchto mezinárodně standardizovaných haptenů autorizovaných nejen Evropskou společností ICDRG, ale i obdobnou americkou společností North American Contact Dermatitis Group (NACDG) je švédská firma CHEMOTECHNIQUE DIAGNOSTICS, AB.
   Naše firma epitesty je touto firmou pověřena nejen k výhradnímu dovozu a distribuci těchto diagnostických epikutánních testů v ČR, ale stará se i o informační servis v tomto velmi rychle se vyvíjejícím suboboru dermatologie. To je také důvod, proč jsme pro Vás připravili tyto internetové stránky, na nichž kromě jiného najdete pasporty (tj. základní informace, rodný list) k cca 530 haptenům-epitestům autorizovaných evropskou a americkou dermatologickou společností. Bude nám potěšením, když si každý den přečtete byť třeba jen 1 informaci, 1 pasport, 1 hapten a jsme si jisti, že než uplyne rok budeme tyto stránky opět inovovat. Je naší snahou, aby internetové stránky sloužily nejen odborníkům - lékařům, ale posloužily k orientaci a informovanosti i celé široké veřejnosti.

CHEMOTECHNIQUE DIAGNOSTICS, AB
Modemgatan 9, SE-235 39 Vellinge, Švédsko
www.chemotechnique.se
RNDr.František Kratochvil, DrSc.
Im-Bio-Pharm Consult
Příční 19, 602 00 Brno, ČR
E-mail:
epitesty@seznam.cz
www.epitesty.cz
 Odborné konzultace:
 RNDr. František Kratochvil, DrSc.
 Příční 19
 602 00, Brno
 Mobil: 608 473 476
 E-mail: kratfranta@volny.cz
 Výhradní distribuce:
 Jiří Trnka, epitesty
 Expedice:
 Příční 19
 602 00 Brno
 Tel. 732 209 715
 E-mail:
 epitesty@volny.cz
 epitesty@seznam.cz
 IČ: 74431331
 DIČ: CZ7002071901
 Č.ú.: 115-1770480287 / 0100

 

 
 


 

571902
 
Optimalizováno pro IE 1024x768


 
Webmaster: (c) 2007 - 2017