Vyhledat:    
 
Historie Slovníky a převodní tabulky Ochranné UV filtry Novinky a zajímavosti Pobavení
 
 
 

Naši partneři:

Česká dermatovenerologická společnost
 
Chemotechnique Diagnostics
 


otevřít další okno s epitesty:

 

Vážení lékaři
S ohledem na expirační skupiny jsme kvůli pandemii Covid-19 snížili ceny některých testovacích haptenů. Jejich seznam je uveden v aktualitě z 18. května.
Zásobování českého zdravotnictví kvalitními hapteny pro standardizované testování kontaktní reaktivity probíhá nadále bez omezení. Uzávěrka objednávek je 21. května.

Testovací hapteny Chemotechnique Patch Test Sets jsou dle platné legislativy a právního úkonu Státního ústavu pro kontrolu léčiv zdravotnickým prostředkem rizikové třídy I., č.j. sukl233619/2015, sp.zn.: sukls210074/2015. Úkon ve svém Stanovisku z 28. listopadu 2019 podpořila také Česká dermatovenerologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně, reg. MV ČR č.j. VSP/1-2727/90-R, Ev.č.313273/19-sukl

Slovo úvodem
   Kůže je velmi důležitým imunitním orgánem. Předvídavé proto bylo již tušení prof. A. Trýba (1884-1960), 1. profesora na brněnské dermatovenerologické klinice, který často používal termín „místní imunita“. Samozřejmě od dob prof. J. Jadassohna (1863-1936), prof. B. Blocha (1878-1933), po nich prof. M. Sulzbergera (1895-1984), prof. A. Tzanka (1886-1954) byl znám pojem eczema contactum allergicum. Sada alergenů - detail Ono se však nejedná o pojem, ale o pojmenování nejčastějšího druhu ekzému (5-15% všech dermatóz) a typické onemocnění s přecitlivělostí pozdního typu na látky ze zevního prostředí, kterou řadíme mezi alergické reakce IV. typu.
   Dnes se však upouští od používání názvu alergický kontaktní ekzém, nebo kontaktní ekzém, a dává se přednost obecnějšímu, a tudíž přesnějšímu, názvu dermatitis contacta, kontaktní dermatitida nebo kontaktní alergická dermatitida. Každý ekzém je totiž dermatitidou, ale ne každá dermatitida je ekzémem.
   Pod pojmem kontaktní alergie pozdního typu nebo jen zkráceně kontaktní alergie se skrývá řada zánětlivých, hypersenzitivních reakcí kůže na látky ze zevního prostředí. Výsledkem pak může být kontaktní iritativní dermatitida nebo kontaktní alergická dermatitida. Je velmi důležité tyto dvě dermatózy od sebe odlišovat. Dermatitida z iritace v kategorii kožních zánětů ze zevních příčin tvoří okolo 75%.
   Ne náhodou jsem shora uvedl jména předních dermatologů. Chemotechnique Patch Test Kit Tito dermatologové, pionýři v oblasti diagnostiky příčin kontaktní alergické dermatitidy, se totiž zasloužili o to, že dnes můžeme snadno pomocí epidermálního (epikutánního) testování (EDT) kožní alergii nejen odlišit od dermatitidy z iritace, ale také odhalit i konkrétní příčinu vzniku kožní reakce, což má pro predisponovaného člověka nedocenitelný význam. Také u rozvinuté kontaktní alergické dermatitidy (ACD) platí téměř do písmene, že zjištění predispozice buňek v epidermis osoby pro přijetí molekuly konkrétního haptenu a pak následného odstranění této látky z jejího okolí, tedy cílená prevence, jsou současně tou nejúčinnější "léčbou". S tím souvisí i potřeba testování jako součásti předoperačních vyšetření, protože použití rizikových materiálů implantátů či pooperační medikace mohou zcela zmařit úspěch lékařských výkonů. Při předcházení nemocí z povolání by bylo velice nešťastné nerozpoznat predispozici osob na rizikovou látku přítomnou na pracovišti, jež by osobám s takovou predispozicí mohla onemocnění ACD časem vyvolat. K takovému rozpoznávání slouží právě epidermální testování, tj. neinvazivní kožní vyšetření přesně definovanými testovacími hapteny, a aby mělo takové vyšetření v praxi smysl, musí mít testující lékař k dispozici širokou škálu testovacích vzorků běžně či specificky se vyskytujících látek, kterými se predispozice buňek v epidermis konkrétního člověka buď potvrdí nebo vyloučí.
   V naší zemi se začalo epikutánně testovat po 2. světové válce. Zasloužili se o to především prof. L. Jirásek (1916-1998), prof. G. Lejhanec (1907-1973), prof. V. Resl st. (1906-1986), Testovací náplasti na Slovensku pak prof. Eugen Hegyi (1917-2011). Po nich pak řada dalších potvrdila důležitost a nezbytnost tohoto vyšetření a dnes patří neinvazivní epikutánní (epidermální) testování (EDT) pomocí testovacích haptenů o přesně definovaných nízkých koncentracích aplikovaných do kvalitních adhezivních hypoalegenních komůrek o přesně definovaném objemu a s dobrou okluzí k základnímu dermatologickému vyšetření u každého důvodného podezření na alergickou kontaktní dermatitidu (ACD), které by měl provádět každý specialista dermatovenerolog.
   Aby mohl testující odborník výsledky svých epitestů úspěšně interpretovat a aby jeho diagnostický závěr měl obecnou validitu v ČR, v Evropě a v globalizovaném světě, je nutné, aby měl při epikutánním testování k dispozici světově jednotný standardizovaný prostředek se širokou a aktuální škálou kvalitně vyráběných testovacích haptenů. Je zkrátka pochopitelné, že molekulou niklu nelze predispozici k haptenizaci titanem testovat, a proto, kdyby vhodný testovací hapten nebyl lékařům dostupný, pak by ani pacient nezjistil svoji pravou diagnózu a mylně a marně by se léčil jiným způsobem, než kdyby ji znal. Kdyby aktuální škála testovacích haptenů nebyla lékařům dostupná, nebylo by možné sledovat ani rozvoj četnosti výskytů kožních reakcí na nově se vyskytující, zejména technologicky zpřístupněné látky, s důležitým přesahem pro stanovení složení nových národních či profesních standardů sloužící k diagnóze a prevenci onemocnění ACD.
   Prof. Poul Bonnevie byl první, kdo v roce 1938 navrhl sadu testovacích látek pro rutinní epikutánní vyšetření. V r. 1962 byla navržena první evropská standardní sada testů a od roku 1967 se o standardizaci stará mezinárodní sdružení předních dermatologů zabývajících se detailně touto problematikou, tzv. International Contact Dermatitis Research Group (ICDRG). Výrobcem mezinárodně standardizovaných testovacích haptenů autorizovaných nejen Evropskou společností ICDRG, ale i obdobnou americkou společností North American Contact Dermatitis Group (NACDG) je švédská firma CHEMOTECHNIQUE MB DIAGNOSTICS, AB.
   Naše firma epitesty, jež je tímto výrobcem pověřena k výhradní distribuci výrobků pro EDT v ČR, se ze svého úhlu také podílí na zprostředkování informací, jež tento rychle se vyvíjející sub-obor dermatologie definuje. To je také důvod, proč jsme pro Vás v roce 2007 připravili tyto internetové stránky, na kterých krom jiného najdete například pasporty (tj. základní informace či "rodné listy") k cca 530 testovacím haptenům - epitestům - autorizovaným vědeckými dermatologickými společnostmi světa. Bude nám potěšením, seznámíte-li se každý den s byť třeba jen 1 zajímavou informací, 1 pasportem, haptenem a jsme si jisti, že než uplyne rok budeme tyto stránky opět rozšiřovat o další. Snažíme se, aby tyto naše stránky s 200 000 přístupy v roce 2019 (tj. s novým průměrem 48 000 ročně) sloužily nejen odborníkům - lékařům, ale aby přispěly také k dobré orientaci a informovanosti celé široké české veřejnosti.


 Odborné konzultace:
 RNDr. František Kratochvil, DrSc.
 Příční 19
 602 00, Brno
 Mobil: 608 473 476
 E-mail: kratfranta@volny.cz
 Výhradní distribuce:
 Jiří Trnka, epitesty
 Expedice:
 Příční 19
 602 00 Brno
 Tel. 732 209 715
 E-mail:
 epitesty@volny.cz
 epitesty@seznam.cz
 IČ: 74431331
 DIČ: CZ7002071901
 Č.ú.: 115-1770480287 / 0100

 

 
 


 

645643
 
Optimalizováno pro IE 1024x768


 
Webmaster: (c) 2007 - 2020