Vyhledat:    
 
Historie Slovníky a převodní tabulky Ochranné UV filtry Novinky a zajímavosti Pobavení
 
 
 

Naši partneři:

Česká dermatovenerologická společnost
 
Chemotechnique Diagnostics
 


otevřít další okno s epitesty:

 


Informace o NT testu

Testování hypoalergeních šperků u osob přecitlivělých na nikl

Edward M. Jackson, Ph.D
Překlad: Mgr. Eva Trnková


Přecitlivělost na nikl je hlavní příčinou alergické kontaktní dermatitidy (ACD) po celém světě. Šperky často obsahují nikl a jsou stále častější etiologií ACD díky módní vlně tzv. piercingu, nastřelování náušnic do nosu, rtů a pupku, kromě tradičních ušních lalůčků. Samozřejmě, že niklu jsme také běžně vystaveni při styku s oblečením (zipy, knoflíkové dírky, poutka), obrubami brýlí, pomůckami pro úpravu účesu (sponky, natáčky), bateriemi, kovovými předměty v domácnosti a při vykonávání některých povolání (zubař, kovodělník, zámečník, zdravotní sestra). Osoby přecitlivělé na nikl, bez ohledu na konkrétní zdroj jejich ACD, disponují senzitivní kůží, která může být využívána k testování hypoalergenních výrobků, například šperků.

   Šperky jsou, jako všechno ostatní spotřební zboží v 90. letech, produkovány v celosvětovém měřítku. Mnoho kosmetických firem vstupuje na trh se šperky, které označuje jako hypoalergenní. Ale jelikož je u některých šperků, které mají původ v mnoha různých zemích po celém světě, složení často neznámé a není jej ani možné analyticky stanovit nebo udržovat na stejné úrovni, vyžaduje mnoho firem důkaz, který by spolehlivě doložil, že jejich šperky jsou skutečně hypoalergenní.

Testování hypoalergenních šperků
   Jednoznačně nejjednodušší cestou, jak zjistit hypoalergennost šperků, je vyloučit nikl z jejich složení. Z metalurgického hlediska však toto řešení není proveditelné. Všechna nerezavějící ocel obsahuje malé procento niklu, který zajišťuje tvrdost. Ovšem všechna nerezavějící ocel nevykazuje stejné vlastnosti. Tabulka č.1. obsahuje seznam nerezavějící oceli a jiných kovů, které jsou uváděny jako příčina ACD.

Tabulka 1
Alergická kontaktní dermatitida (ACD) způsobená niklem v kovech
a popsaná v literatuře o kontaktní dermatitidě
  Kov   ACD
  mosaz   -
  měď   -
  zlato   +/-
  platina   -
  stříbro   +
  mincovní stříbro   -
  nerezavějící ocel    
    přezky   +
    knoflíky   +
    kleště na natáčení řas / pinzety   +
    knoflíkové dírky / poutka   +
    kuličky k promíchávání laku na nehty   +
    drátěnky   +
    řemínky k náramkovým hodinkám   +
    zipy   +
    šperky   +/-
    injekční stříkačky   -
    chirurgické šrouby   -
    chirurgické dráty   -
    protézy   +/-
   +   = alespoň jedna zpráva v literatuře
    -   = žádná zpráva v literatuře
   +/- = jak kledné tak záporné zprávy v literatuře

   Z tabulky č.1. je patrné, že některá nerezavějící ocel obsahující nikl vyvolává ACD a jiná nerezavějící ocel obsahující nikl ACD nevyvolává. Navíc, zlato, které také obsahuje nikl, je uváděno jako příčina ACD způsobené niklem, ačkoliv je jím pozlacena chirurgická ocel. Což nás přivádí k postřehu, že starší protézy, které obsahovaly nikl, mohly být příčinou ACD způsobené niklem. Tento problém se však už podařilo vyřešit.
   Co je tedy příčinou nesrovnalostí? Dříve byla za možnou příčinu považována koncentrace niklu v daném kovu. Tato toxikologická skutečnost však často neodpovídá klinické skutečnosti, kde koncentrace alergenu může mít význam při indukci nebo vyprovokování reakce, ale nemá nezbytně vliv při následném vystavení, kdy už byl jedinec senzibilizován. Jako logičtější se jeví vysvětlení, že v některých kovech je nikl vázán tak pevně, že osoby přecitlivělé na nikl mohou tolerovat i vysokou 8% koncentraci niklu v nerezavějící oceli.1

Jednoduchý chemický test na nikl ve špercích
   Bez ohledu na složitosti metalurgie šperků obsahujících nikl a schopnost niklu vyvolávat či nevyvolávat ACD, zůstává jednoduchým testem na detekci niklu v kovových předmětech, například ve špercích, dimethylglyoximový test, který je stále užitečný pro všechny praktikující dermatology. (Bodový test na stanovení přítomnosti niklu Chemotechnique Diagnostics AB, Švédsko)

Testování hypoalergenních šperků u osob přecitlivělých na nikl
   Jelikož je procento osob přecitlivělých na nikl vysoké, mají firmy k dispozici velmi efektivní a finančně nenáročný test, kterým mohou být kontrolovány výrobky určené pro skupinu populace přecitlivělou na nikl. Tabulka č.2. ukazuje různé typy testovacích skupin se senzitivní kůží, které firmám pomáhají doložit tvrzení o hypoalergennosti.

Tabulka 2
Typy testovacích skupin se senzitivní kůží
 
  Přísně definované testovací skupiny se senzitivní kůží
  vůně
  konzervační prostředky
  nikl
 
  Testovací skupiny s patologickými podmínkami
  trpící atopií - atopici
  trpící akné - aknetici
  trpící lupénkou - psoriatici
  trpící cukrovkou - diabetici
 
  Etnické testovací skupiny
 
  Chronologické testovací skupiny
  novorozenci
  starší
 
  Testovací skupiny podle léčiva
  vitamin A
  alfa-hydroxykyseliny (AHA)
 
  Testovací skupiny vystavené extrémním podmínkám
  nízké vlhkosti vzduchu / nízké teplotě
  slunečnímu záření
 
  Testovací skupiny podle profese
  ve styku s rozpouštědly
  časté mytí rukou
 
Rozšířeno podle Jackson EM, Stephens TJ, Rizer RJ, Hemdon JH, ml.: Tabulka 1 znázorňující diabetické testovací skupiny využívané k testování hojivých vlastností nového ochranného krému a tělového mléka.   Cosmetic Dermatology 7(10), 1994

   V poslední době používají firmy náplasťové testování síranem nikelnatým, které má prokázat, že testovaní jedinci jsou „vysoce alergičtí.“2 Takové testování představuje dvojí riziko. Za prvé může u jednotlivých osob prodloužit přecitlivělost na nikl, jelikož je známo, že senzitizace časem slábne a často postupně úplně vymizí. Za druhé může u některých osob senzitizaci ještě zvýšit, což může vést ke zhoršení jejich přecitlivělosti na nikl.
   V neposlední řadě je zde též nebezpečí, že sloučeniny jako síran nikelnatý, které se používají při důkazném náplasťovém testování, mohou mít zvyšující efekt na karcinogenitu.3 Ačkoliv byla taková možnost prokázána pouze testy na zvířatech, je samozřejmě nutné vzít ji v úvahu s ohledem na bezpečnost osob, na kterých jsou testovány šperky se za účelem prokázání jejich hypoalergennosti.

Závěr
   Pro praktikující dermatology zůstává dimethylgyoximový test užitečným nástrojem, jak detekovat nikl v kovových předmětech, například ve špercích. Navíc mohou jejich pacienti přecitlivělí na nikl obdržet šperky, které nebudou způsobovat senzitizaci.1
   Dermatologové, kteří působí jako smluvní poradci pro laboratoře a kosmetické firmy, by měli doporučovat náplasťové testování síranem nikelnatým pro jakékoliv jiné účely než diagnostické jen s nejvyšší opatrností.
   Firmy, které potřebují doložit hypoalergennost svých šperků, mohou využít jednoduchého testu, jakým je kontrolované používání výrobků u skupiny populace, u níž se již dříve projevila přecitlivělost na nikl.

Poznámka: Prezentováno na 8. výročním zasedání Americké společnosti pro kontaktní dermatitidu, 20. března 1997, v San Francisku.Edward M. Jackson, Ph.D., je předsedou firmy Jackson Research Associates, Inc, společnosti, která má sídlo ve státě Washington a zabývá se výzkumem a vývojem. Je poradcem pro spotřební průmysl a členem redakční rady časopisu Cosmetic Dermatology (Kosmetická dermatologie).
1 Osobní komunikace, (Personal Communication), 4. března, 1997. Abramowitz H, Ph.D.
2 Bloom RC, Martin DM, Teal JJ, Leyden JJ: Srovnání bežných šperků a šperků, které neobsahují nikl, elicitací kontaktní alergie u poplace senzitivní na nikl. (A comparison of nickel-free and conventional jewelry in eleciting contact allergy in a nickel sensitive population.)
3 Oller AR, Costa M, Oberdorster G: Karcinogenita vybraných niklových sloučenin. (Carcinogencity of selected nickel compounds)

Dokument ke stažení.
 Zmocněný zástupce výrobce:
 RNDr. František Kratochvil, DrSc.
 Údolní 20
 602 00, Brno
 E-mail: epitesty@volny.cz
 
 Výhradní distribuce:
 Jiří Trnka, epitesty
 Příční 19
 602 00 Brno
 Tel. 732 209 715
 E-mail: epitesty@seznam.cz
 IČ: 74431331
 DIČ: CZ7002071901
 Č.ú.: 115-1770480287 / 0100

 

 
 


 

701774
 


 
Webmaster: (c) 2007 - 2021